Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε πληροφορίες!

Διευθ::
Σκιάθος Τ.Κ 37 002,
Ελλάδα

Τηλ: . +30 2310 520120
Fax: . +30 2310 385847
Email: sales@philianhotels.com